فروش ویژه دستگاه تصفیه آبپرده پردکوربهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …صندلی ماساژور بن کر Boncare K20

پلمپ بیش از ۵۸ واحد صنفی متخلف در مجتمع تیراژه تهران
  فاطمه محمدی، مدیر اداره مشارکت های مردمی شهرداری منطقه 5 تهران در گفت وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس درباره  پلمپ  تعدادی از واحد صنفی در مجتمع تیراژه اظهارداشت: پروژه احداث مجتمع تیراژه با مشارکت شهرداری تهران و سرمایه گذار در سال های گذشته آغاز و برنامه ریزی شد تا در دوفاز و در متراژ معین، تعداد واحدهای مشخص صنفی و اداری احداث شود. مدیر اداره مشارکت های مردمی شهرداری منطقه 5  تهران اظهارداشت : علی رغم مفاد قرارداد، شریک سرمایه گذار و سازنده از تامین فضای پارکینگ و مشاعات سر باز زده و فضای تعریف شده را به طور غیرقانونی به شهروندان غیرمطلع واگذار و موجبات تضییع حقوق آنها و بیت المال را فراهم کرده که پس از احصای تخلفات و  ارسال از سوی شهرداری منطقه به کمیسیون ماده صد نیز این تخلفات احراز و چندین نوبت طی مذاکره با شریک پروژه تقاضای اعاده به وضع سابق شد اما همکاری موثری ازسوی آنها صورت نپذیرفت. محمدی با اشاره به حمایت و همراهی دستگاه قضا گفت: با توجه به اهمیت موضوع اجرای پلمپ و تخلفات محرز، صدور رای قطعی کمیسیون ماده صد و درخواست شهروندان متضرر شده موجب شد تا دستگاه قضا حمایت لازم برای پلمپ این واحدها را انجام داده و صبح امروز با حضور تیم کارشناسی در محل مجتمع تیراژه پلمپ صورت گرفت.  محمدی ادامه داد: در این مجتمع تخلفات دوگانه ایی صورت گرفته که علاوه بر فروش یا اجاره واحدهای متعلق به شهرداری، واحدهایی که به دلیل تخلف و رای ماده صد امکان واگذاری نداشتند،به شهروندان واگذار شده و آنها را دچار چالش کرده که این موضوع بدون اطلاع شهرداری منطقه ۵ و توسط شریک مجموعه به صورت یک طرفه انجام شده است. مدیر اداره مشارکت های مردمی شهرداری منطقه پنج با اشاره به پلمپ بیش از ۵۸  واحد متخلف در طبقات زیرین مجتمع تیراژه گفت: با مجموع تخلفات صورت گرفته، علی رغم کارشکنی ها ،امروز بیش از ۵۸واحد تجاری در طبقه منفی یک این مجتمع پلمپ شد و از مالکین خواسته شد تا برای تعیین تکلیف به شهرداری منطقه و شعبه رسیدگی کننده مراجعه کنند. مدیر اداره مشارکت های مردمی شهرداری منطقه پنج با اخطار به واحدهای متخلف گفت: مدیریت شهری برای حفاظت و صیانت از حقوق شهروندان پرقدرت ایستاده و اجازه نمی‌دهد که متخلفان اینگونه حقوق شهروندان را مورد هجوم قرار دهد.با همین هدف و برای پیشگیری از تحمیل ضرر بیشتر به شهروندان در ضرب الاجلی اقدام به پلمپ این واحدها کرده است.