اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تعطیلی مدارس آذربایجان‌شرقی برای سومین روز متوالی
محمد صبوری، مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با فارس در تبریز اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز سه شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ در مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری می‌شود. ملکان، کندوان، ترکمانچای و تیکمه داش، کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.  آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد. عجب‌شیر کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل است. آذرشهر و گوگان  مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر فعالیت خواهند کرد. اسکو  و شهرجدیدسهند مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی و دوره اول متوسطه روستایی  شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.  هشترود و اهر مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل و مدارس شهری در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر باز خواهند شد چاراویماق  مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی در شیفت صبح تعطیل و در مدارس شهری، استثنایی و پیش دبستانی در شیفت صبح تعطیل و بقیه پایه های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع خواهند شد هریس  مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و بقیه پایه های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع خواهند شد.  آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد. مراغه، نظرکهریزی، سراب، مهربان و کاغذکنان تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح تعطیل خواهند بود.آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد. مرند و بستان آباد   مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی روستایی شیفت صبح تعطیل و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر فعالیت خواهند کرد. ورزقان همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی، شیفت صبح و بعد از ظهر  تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد. آموزشها تعطیل نبوده و از طریق فضای مجازی پیگیری خواهد شد. تعطیلی شامل امتحانات نهایی و هماهنگ استانی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.