ناتامایسین (ضدکپک) ، تولید کشور …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپتولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …اجاره، خرید و فروش گروه لیفتراک …

ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رد شد