چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


از سوی بانک شهر و در راستای تحقق شعار سال صورت می گیرد؛ ارائه خدمات مالی، پولی و سرمایه گذاری برای توسعه پایدار کیفیت زندگی شهری
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / روزنامه عصر اقتصاد / اقتصادی

از سوی بانک شهر و در راستای تحقق شعار سال صورت می گیرد؛ ارائه خدمات مالی، پولی و سرمایه گذاری برای توسعه پایدار کیفیت زندگی شهری

ارائه خدمات مالی ، پولی و سرمایه گذاری برای توسعه پایدار کیفیت زندگی جامعه شهری یکی از ماموریت های مهم این بانک در سال جدید است.