جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


پرداخت 3 هزار میلیارد تومان کمک هزینه برای حق الزحمه دستیاران به دانشگاه ها - عصر اقتصاد
۳ روز قبل / روزنامه عصر اقتصاد / اجتماعی

پرداخت 3 هزار میلیارد تومان کمک هزینه برای حق الزحمه دستیاران به دانشگاه ها - عصر اقتصاد

دکتر ابوالفضل باقری فرد در هفتمین نشست معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، اقتدار، تسلط و آشنایی معاونین به فرآیندهای آموزشی را نقطه قوت خواند و بر ضرورت ادامه مسیر تاکید کرد.