چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


« عصراقتصاد» گزار می دهد؛ جایگاه ایران در نفت و گاز خلیج فارس
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ / روزنامه عصر اقتصاد / اقتصادی

« عصراقتصاد» گزار می دهد؛ جایگاه ایران در نفت و گاز خلیج فارس

در برخی چاه‌ها با گذشت مدت زمانی از شروع تولید، به‌دلیل افت فشار مخزن و کاهش شاخص بهره‌دهی و در نتیجه کاهش توان تولید، انتقال نفت به سطح با دبی مطلوب به‌صورت طبیعی میسر نیست.