شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


شوک به بازار اجاره / روزگار مستاجران سیاه شد
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / روزنامه عصر اقتصاد / اقتصادی

شوک به بازار اجاره / روزگار مستاجران سیاه شد

نظر یک یک کارشناس بازار مسکن را درباره وضعیت بازار اجاره در سال جاری بررسی می کنیم.