سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


دوباره گشت ارشاد؛ جلوی بن‌شدادها و بن‌عامرها را بگیریم
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ / سایت عصرایران / ...

دوباره گشت ارشاد؛ جلوی بن‌شدادها و بن‌عامرها را بگیریم

ریشه را باید در وجود تفکرات رفاعه بن شداد و نَجدَه بن عامر در بخش‌هایی از حاکمیت جستجو کرد که در نزد خود گمان می‌کنند هر کدام از این ویدئوها [ی برخورد گشت ارشاد با دختران] سندی محکم بر دفاعشان از احکام الهی است و توشه آخرتشان را پر می‌کند.