یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


وزیر تندرو اسرائیل درباره حادثه اصفهان : ضعیف و مسخره / آژانس : آسیبی به تاسیسات هسته ای ایران نرسیده
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / سایت عصرایران / ...

وزیر تندرو اسرائیل درباره حادثه اصفهان : ضعیف و مسخره / آژانس : آسیبی به تاسیسات هسته ای ایران نرسیده

صداوسیما: چند ریزپرنده در اصفهان از سوی دفاع هوایی ارتش مورد هدف قرار گرفتند.