شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024


ببینید عذرخواهی زیادی چقدر می‌تواند بد باشد (فیلم)
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ / سایت عصرایران / ...

ببینید عذرخواهی زیادی چقدر می‌تواند بد باشد (فیلم)

ببینید عذرخواهی زیادی چقدر می‌تواند بد باشد. متخصصان از افراد می‌خواهند در مواردی مانند گریه کردن، ابراز نظر و عقیده، گریه، خاموش کردن تلفن، پاسخگو نبودن برای مدتی مشخص یا انتخاب لباس و ظاهر از دیگران عذر نخواهند.