چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه صنایع پهپادی و موشکی ایران
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ / سایت عصرایران / ...

تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه صنایع پهپادی و موشکی ایران

جوزپ بورل: این تحریم‌ ها باید ناظر بر محدودسازی تجارت با ایران باشند، به گونه‌ای که مانع از انتقال قطعات مورد نیاز برای تولید پهپاد و موشک در ایران شود.