سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024


آقای مجری! گاهی سؤال کن، فقط دقت نکن
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / سایت عصرایران / ...

آقای مجری! گاهی سؤال کن، فقط دقت نکن

مجری یعنی کسی که اجرا می‌کند و می خواهم بدانم مهدیِ مهدی‌قلی دقیقا چی را اجرا می‌کند؟ اگر خبرنگار است چرا برای عیان و عریان کردن هیچ واقعیتی نمی‌کوشد؟