پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024


توافق 4 کشور منطقه برای  راه توسعه  / اتصال اروپا به خلیج فارس از طریق ترکیه و عراق / مسیر ترانزیت جدید بدون ایران
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ / سایت عصرایران / ...

توافق 4 کشور منطقه برای راه توسعه / اتصال اروپا به خلیج فارس از طریق ترکیه و عراق / مسیر ترانزیت جدید بدون ایران

مسیر ترانزیت جدید به نام راه توسعه ، ترکیه را از طریق کردستان عراق و بصره به خلیج فارس متصل می کند.