جمعه, ۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 24 May, 2024


بندبازی اردن بین اسراییل و ایران
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ / سایت عصرایران / ...

بندبازی اردن بین اسراییل و ایران

دولت هاشمی اردن در برابر تشدید تنش نظامی بین اسراییل و ایران موقعیت خود را در آسیب پذیر می بیند. دولت امان در جریان حمله تلافی جویانه ایران به اسراییل متهم به خیانت شد.