پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024


روز خیام؛ همان رباعی‌سرای خودمان نه خیامی و نه خوش‌گذران سریال حشاشین!/ دوزخ شرری ز رنج بیهودۀ ماست
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ / سایت عصرایران / ...

روز خیام؛ همان رباعی‌سرای خودمان نه خیامی و نه خوش‌گذران سریال حشاشین!/ دوزخ شرری ز رنج بیهودۀ ماست

اگر تا کنون برخی رباعیات خیام را منکر می‌شدند و به فردی به نام خیامی نسبت می دادند ( که البته نسبتی با خیامی پایه گذار پیکان ندارد!) اکنون باید تصویر خیام سریال حسن صباح را هم به آنها اضافه کرد! خیام ما اما همان رباعی سراست که سروده: دوزخ شرری ز رنج بیهودۀ ماست/ فردوس دمی ز وقت آسودۀ ماست