سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


دولت سوسیال دموکراتیک چیست؟
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / سایت عصرایران / ...

دولت سوسیال دموکراتیک چیست؟

دولت‌های سوسیال دموکراتیک موفق فقط در سرزمین‌های کم‌جمعیت ظهور کرده‌اند. مدیریت موفق جمعیت‌های کلان، ظاهرا بدون تمرکز بر تولید ثروت ناممکن است. دست کم تا این مرحله از تاریخ بشر چنین بوده.