دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024


دولت توسعه‌گرا چیست؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت عصرایران / ...

دولت توسعه‌گرا چیست؟

دولتی است که با هدف پشتیبانی از رشد صنعتی و توسعۀ اقتصادی در حیات اقتصادی دخالت می‌کند. ژاپن نمونۀ کلاسیک دولت توسعه‌گرا است. در دورۀ فرمانروایی میجی (Meiji) در سال‌های 1868 تا 1912، دولت ژاپن با امپراتوری‌های بازرگانی بزرگ خانوادگی، که تا جنگ جهانی دوم بر اقتصاد ژاپن سلطه داشتند، ارتباط نزدیکی برقرار کرد.