یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024


تقابل مشارکت و عدم مشارکت
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ / سایت عصرایران / ...

تقابل مشارکت و عدم مشارکت

در کمپین مشارکت‌کنندگان، هر چند تلاش‌هایی در جهت برانگیختن این گروهِ مردّدین برای شرکت در انتخابات مجلس انجام پذیرفت، با این حال، تحلیل مناسبی از دغدغه‌ها و انتظارات آن‌ها بعمل نیامده و پیام‌هایی هم که تولید شد از دقّت کافی برخوردار نبودند.