جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024


اگر در هواپیما گوشی را روی حالت پرواز قرار ندهیم، چه می شود؟ (فیلم)
۴ روز قبل / سایت عصرایران / ...

اگر در هواپیما گوشی را روی حالت پرواز قرار ندهیم، چه می شود؟ (فیلم)

اگر در هواپیما گوشی را روی حالت پرواز قرار ندهیم، چه می شود؟ امواج تولید شده از گوشی ها در ارتفاع زیاد می‌تواند مانند یک جمر رادیویی عمل کرده به تداخل امواج منجر شود.