چهارشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۳ / 22 May, 2024


وتو امریکا در برابر 12 رای مثبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل (فیلم)
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / سایت عصرایران / ...

وتو امریکا در برابر 12 رای مثبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل (فیلم)

فلسطین هم اکنون عضو ناظر (بدون حق رای) در سازمان ملل متحد است.