یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024


آقای صدیقی! به شعور مردم احترام بگذارید و به جای  مظلوم نمایی و غفلت غفلت گفتن  به پرسش اصلی پاسخ دهید
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ / سایت عصرایران / ...

آقای صدیقی! به شعور مردم احترام بگذارید و به جای مظلوم نمایی و غفلت غفلت گفتن به پرسش اصلی پاسخ دهید

صدیقی به پرسش اصلی که می رسد، نه غفلت، که تغافل می کند و با حرف هایی مانند ای مردم دارند شما را می زنند، اعتقادات مردم را هدف قرار داده اند، این هجمه ها در بصیرت مردم تاثیر ندارد و ... از کنار آن می گذرد و در واقع فرار می کند. آقای صدیقی! فکر می کنید مردم شعور و قدرت استنباط ندارند و موظف هستند هر چه گفتید را بپذیرند؟