ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختمانچاپ کارت پی وی سیدرمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …نظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …