دفتر فنی مهرمس شعبه 2تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …