مبلمان آمفی تئاتر،رض کوتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …چاپ و تولید پاکت رادیولوژی ؛ پاکت …کناف