اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اجرای فعالیت های عمرانی در راستای طرح بهاران خدمت در منطقه 17