اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مزایده اموال منقول سازمان تملیکی فردا شروع می‌شود