اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نیمی از چادر مشکی موردنیاز کشور تا ۱۴۰۴ از تولید داخل تامین می‌شود