اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیدلیتی و ریسپکت با چه قیمتی عرضه در بورس می‌شود؟