اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیگیری رویکرد حل مسائل واقعی کشور توسط نخبگان در طرح هسته‌های مسئله‌محور احمدی روشن