اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون علمی رئیس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای چه گفت؟