اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش مهارت‌های عملیاتی مستعدان‌برتر شرط تاثیرگذاری مثبت در روند توسعه جامعه است