اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاپیتان سرخ ها  خیال پرسپولیسی ها را راحت کرد