اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نیروگاه خورشیدی سرخه حصار بزرگترین ایستگاه سلول خورشیدی شهرداری های کشور است