اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین دانشکده بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران افتتاح شد