اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقدام هتاکانه گروه افراطی در دانمارک زمینه ساز نفرت پراکنی و ترویج خشونت است