اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ثبت 50 هزار فقره تخلف سرعت در پایتخت طی یک هفته اخیر