اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دهقانی: نخبگان پارک فناوری پردیس در شهر هوشمند پردیس اسکان می‌یابند