اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پخش یک سریال در عربستان بخاطر روابط با ایران متوقف شد