اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نمایش دستاورهای علمی شهرداری برای اولین بار در نمایشگاه شهر یاران