اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بودجه باید در خدمت اهداف دولت باشد نه عملکرد روزمره دستگاه ها