اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قدردانی سردار سلامی از سخنرانی و اقدام شجاعانه رییس جمهور در سازمان ملل