اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاکسازی بیش از ۱۸ میلیون مترمربع المان های شهری