اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خفتان آبی نماینده‌‌ی مراکش در اسکار شد