اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سبط احمدی: پول بادآورده، دستمزد بادآورده می‌دهد‌