اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج  و تالار هنر اعلام شد