اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پذیرش مسافران نوروزی در مراکز اسکان فرهنگیان از دومیلیون نفر گذشت