اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آخرین توضیحات وزیر ارتباطات دربارۀ محدودیت‌های اینترنتی و حمایت از کسب و کارهای ایرانی