اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اقتصاد دریامحور باید در اولویت برنامه هفتم توسعه قرار گیرد/ آینده اقتصاد کشور به آشتی و آشنایی مردم با دریا گره خورده است