اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شدیدترین تصادفات در استان های فارس، کرمان و خراسان شمالی بوده است