اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نمایش «در آغوش درخت»، «غریب» و «وابل» امروز در کاخ جشنواره ویژه اهالی رسانه